Kalender över våra resor till Skottland

Datum Resekod Resa Kategori Pris
2018-09-21 tom 2018-09-24 WR3I-180921 Whiskyresa till Islay Whiskyresor Fullbokat
2018-10-03 tom 2018-10-07 WR4V-181003 Whisky och vyer på Skottlands västkust Whiskyresor Fullbokat
2018-10-09 tom 2018-10-12 WR3I-181009 Whiskyresa till Islay Whiskyresor Fullbokat
2018-10-13 tom 2018-10-17 WR4J-181013 Whiskyprovning på Islay och Jura Whiskyresor Fullbokat
2019-03-13 tom 2019-03-16 WR3I-190313 Whiskyresa till Islay Whiskyresor 8200 kr
2019-03-17 tom 2019-03-20 WR3H-190317 Whiskyresa till centrala Highlands Whiskyresor 8100 kr
2019-06-07 tom 2019-06-10 WR3I-190607 Whiskyresa till Islay Whiskyresor 8200 kr
2019-08-01 tom 2019-08-04 SRT3H-190801 Upplev Edinburgh Military Tattoo Specialresor 9100 kr
2019-08-05 tom 2019-08-08 SRT3H-190805 Whiskyresa i Highlands med Military Tattoo Specialresor 9300 kr
2019-09-11 tom 2019-09-15 RR4H-190911 Upplev Skottlands vyer under 4 dagar Rundresor 9200 kr
2019-09-16 tom 2019-09-19 WR3I-190916 Whiskyresa till Islay Whiskyresor 8300 kr

2018-09-21 tom 2018-09-24

Whiskyresa till Islay

Whiskyresor - WR3I-180921
Fullbokat2018-10-03 tom 2018-10-07

Whisky och vyer på Skottlands västkust

Whiskyresor - WR4V-181003
Fullbokat2018-10-09 tom 2018-10-12

Whiskyresa till Islay

Whiskyresor - WR3I-181009
Fullbokat2018-10-13 tom 2018-10-17

Whiskyprovning på Islay och Jura

Whiskyresor - WR4J-181013
Fullbokat2019-03-13 tom 2019-03-16

Whiskyresa till Islay

Whiskyresor - WR3I-190313
8200 kr2019-03-17 tom 2019-03-20

Whiskyresa till centrala Highlands

Whiskyresor - WR3H-190317
8100 kr2019-06-07 tom 2019-06-10

Whiskyresa till Islay

Whiskyresor - WR3I-190607
8200 kr2019-08-01 tom 2019-08-04

Upplev Edinburgh Military Tattoo

Specialresor - SRT3H-190801
9100 kr2019-08-05 tom 2019-08-08

Whiskyresa i Highlands med Military Tattoo

Specialresor - SRT3H-190805
9300 kr2019-09-11 tom 2019-09-15

Upplev Skottlands vyer under 4 dagar

Rundresor - RR4H-190911
9200 kr2019-09-16 tom 2019-09-19

Whiskyresa till Islay

Whiskyresor - WR3I-190916
8300 kr