Får

I Skottland går fåren oftast helt fritt.

Får